DriveWorks Producten

DriveWorks beschikt over 3 verschillende producten: DriveWorksXpressDriveWorks Solo en DriveWorks Pro. Welk van deze producten geschikt is voor uw bedrijf is afhankelijk van verschillende factoren. Op deze pagina vindt u een korte vergelijking van de 3 producten. 

Voor een uitgebreidere vergelijking van de producten kijk op de website van DriveWorks.

Benieuwd wanneer het tijd is om over te stappen van Xpress naar Solo of van Solo naar Pro? Bekijk hiervoor de productpagina’s.

Vergelijking DriveWorks producten

DriveWorks Xpress
DriveWorks Solo
DriveWorks Pro

Solidworks CAD

Aansturen parts en assemblies

Aansturen dimensions, features en custom properties.

Kleur, materiaal en textuur zijn aan te sturen. Ook advanced feature properties zijn aan te sturen, zoals hole wizard, sheet metal en weldments. 

Laat ook nieuwe configuraties aanmaken, voeg mates toe en maak gebruik van Solidworks macro’s.

Aansturen drawings

Er wordt maximaal één drawing gegenereerd per part/assembly, waar geen aanpassingen aan gedaan kunnen worden.

Er kunnen meerdere drawings worden gegenereerd, waarbij ook verschillende extra bestandsformaten geëxporteerd kunnen worden, zoals PDF, DXF, DWG etc.

Solidworks Drawing macro’s kunnen aangestuurd worden. Ook kunnen taken worden aangemaakt voor het automatisch plaatsen van balloons en dimensions. 

Opslaan bestanden

Bestanden worden opgeslagen in dezelfde map als het mastermodel.

De locatie van bestanden kan bepaald worden door middel van regels.

De bestanden kunnen automatisch in de juiste map in PDM geplaatst worden en eventueel worden ingecheckt.

Documenten

Documenten genereren

Geen mogelijkheid tot genereren documenten.

Genereer een BOM, offerte of begeleidend schrijven volgens de bestaande templates.

Genereer elk document volgens de bestaande of eigen templates. Ook kan er automatisch een email verstuurd worden naar de klant met gespecificeerde documenten in de bijlage.

Output

Uitkomst na genereren modellen

Bij genereren worden de modellen direct aangemaakt.

Mogelijkheid tot een preview voordat de modellen gegenereerd worden, zodat er eventueel nog aanpassingen gedaan kunnen worden.

Bepaal zelf welke modellen gegenereerd worden per stap van de workflow. Geef bepaalde modellen prioriteit door middel van regels.

User interface

Vormgeven van invulformulieren

Basis controls beschikbaar: Text Box, Numeric Text Box, Drop Down, Spin Button, Check Box. Deze worden automatisch onder elkaar geplaatst.

Uitgebreide controle over het uiterlijk van de invulformulieren. Door middel van dynamische navigatie kunnen verschillende formulieren worden aangemaakt en kan met regels bepaald worden welke formulieren gezien worden door de gebruiker.

Plaats ook geavanceerde controls op uw invulformulier, zoals 3D preview, data tables en macro buttons. Door middel van de macro knoppen en frame controls kan een gebruiker zich heen en weer navigeren in één scherm.

Data en regels

Gebruik tabellen

Tabellen gebruiken is niet mogelijk.

Simpele tabellen kunnen gevuld worden met data waardoor er met regels in deze tabellen gezocht kan worden. Gegevens kunnen gekopieerd worden vanuit een Excel bestand.

De tabellen zijn geavanceerder, met calculation tables kunnen ook berekeningen gemaakt worden in de tabellen. Er kunnen koppelingen gemaakt worden met externe ODBC databronnen (zoals SAP en SQLServer). 

Onderhoud en diagnostiek

Generatierapporten

Na generatie van modellen wordt er feedback gegeven of de generatie is gelukt of mislukt.

Het is mogelijk om foutmeldingen toe te voegen aan controls, genereren van de modellen of verder gaan naar het volgende formulier is niet mogelijk tot de foutmelding is opgelost door de gebruiker. Laat bijvoorbeeld een foutmelding weergeven als het product te groot is om te verpakken.

Bij generatie van de modellen wordt een uitgebreid rapport weergegeven. Ga stap voor stap het hele generatieproces langs waarbij bij elke stap gepauzeerd kan worden. Zo wordt volledig duidelijk waar eventuele fouten zich bevinden.